Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de Danenberg Shop BV Algemene Voorwaarden 2024 van toepassing. Deze voorwaarden kunt u hier lezen en downloaden:

Algemene Voorwaarden Danenberg Shop B.V. 2024.pdf

Op aanvraag sturen wij u kosteloos een kopie van de Danenberg Shop BV Algemene Voorwaarden 2024. Neem hiervoor contact op.

Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, druk-, typ- of zetfouten. Wij behouden te allen tijde het recht om een bestelling te annuleren, ook nadat deze is besteld en betaald.

Montagevoorwaarden

 

Download Montagevoorwaarden (PDF)

 

Privacy Policy

Privacy policy