Showroom bezoek is mogelijk, graag een afspraak maken zodat we voldoende tijd kunnen inplannen voor het gesprek, bedankt.
Melding sluiten

Algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier, zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

Download Metaalunie voorwaarden (PDF)

 

Op aanvraag sturen wij u kostenloos een kopie van de Metaalunie voorwaarden toe. Neem hiervoor contact op.

Alle prijzen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van prijs wijzigingen, druk- typ of zetfouten. Wij behouden ten alle tijde het recht om een bestelling te annuleren, ook nadat deze is besteld en betaald.